Toegevoegd
Afrekenen » Verder winkelen

Ziekenfonds en hospitalisatieverzekering

Tussenkomst ziekenfonds/verzekering
Bij de aanschaf van een haarwerk heeft u recht op een financiële tussenkomst van de uw ziekenverzekering.(ook voor zelfstandigen).
Bij haarverlies door radio- of chemotherapie loopt dit bedrag op tot € 180, afhankelijk van uw mutualiteit.
Bij haarverlies door alopecia krijgt u een tussenkomst van € 270.
Informeer u hierover bij uw ziekenverzekering.

Voor Nederlandse klanten :

Hair online is geregistreerd in het AGB register waar alle erkende zorgaanbieders staan vermeld onder nummer

 AGB code : 76090183

Wat moet u hiervoor doen?
U bezorgt hen twee documenten: enerzijds een machtiging  die u ontvangt van de behandelende arts. In het geval van alopecia het attest dat u ontvangt van uw dermatoloog. Anderzijds de aankoop factuur van uw haarwerk. (dit is uw aankoopbewijs dat u altijd van ons ontvangt ) 
Het is belangrijk dat deze factuur voldaan is en dat deze gedateerd is na datum van uw attest.
Indien u een bijkomende hospitalisatieverzekering hebt, raden wij u aan te informeren naar de tussenkomst voor een haar prothese. In de meeste gevallen komen deze tussen. Het bedrag verschilt van maatschappij tot maatschappij.

 

Hebt u toch nog verdere vragen contacteer ons gerust.